Импровизация и мбира

Импровизацията играе ключова роля в мбира музиката. Макар че мелодиите звучат повторяемо за несвикналото ухо, самата природа на повторението осигурява акценти и рамка за вариации. Структуриран около една позната тема, мбира изпълнителят импровизира с фини промени в ритъма или мелодията.

Тъй като мбира песните нямат „стандартни“ части, човек може да сметне, че всяко изпълнение е импровизация. В рамките на хармоничната структура на една мбира „песен“ – тоест това, което определя „Таирева“ като „Таирева“, а не нещо друго – и дори когато свири най-„базисните“ вариации, начинът, по който изпълнителят преминава от вариация към вариация е уникален за него.

Дори когато се свири „същата“ вариация, всяко изпълнение е уникално. Тъй като ритъмът и сруктурата на основната мелодия са наистини сложни, един изпълнител на мбира създава „вариации“ в крачка, като променя акцентите или фокуса върху определени ноти или като пее заедно с определени ноти. Един завършен мбира изпълнител подчертава различни аспекти или взаимоотношения вътре в мелодията и така създава и интерпретира вариациите.

В рамките на една мелодична последователност отделните височини могат да се заместят с хармоничните им съответствия в терца, кварта, квинта или октава. Подобно заместване създава нови мелодични и ритмични модели, без да нарушава хармоничната основа на песента.

Разположението на клавишите на мбирата позволява една типична мбира мелодия да преминава бързо между отделните октави на трите мануала, като осигурява на мбира музиката богата контрастна текстура, макар че обикновено се свири само по една нота. Една-единствена мелодична линия, която прескача между високата и ниската „мелодия“ създава фини, предизвикателни музикални вариации на мелодията. За слушателя една нота може да бъде нисък тон във висока мелодия или висок тона в средновисока мелодия. Мбира изпълнителят може да накара нотата да „подскочи“ от една мелодия в друга като прави леки промени в акцентите и фокуса или като сменя височината във вариацията. Мелодиите може да се появяват и изчезват при еднаква нотна последователност. Подчертавайки по този начин разнообразни вътрешни линии, мбира изпълнителят може да накара една и съща последователност от ноти да звучи като напълно различна песен.

Както и при джаза, част от основата за импровизации се състои в подчертаването на хармоничната структура на всяка песен. Тази структура е и онова, което дава възможност на двама или повече мбира музиканти да импровизират заедно. Ърнест Браун обяснява, че в Зимбабве „няма дума за акорд. И не се налага да си запознат с определено количество музикална теория. И … ако изсвириш ноти, които не са в акорда, учителят ще ти каже или някой в публиката ще ти каже, или ще те замерят с нещо (смее се): не прав така. Ще ти кажат: „Сега, зарежи това. Не свири тази нота там.“ И ще ти покажат: „Така, свири тази.“ И ако анализираш какво са ти казали да свириш, те ти казват да свириш нотите, които са от акорда. Те чуват… взаимотноошенията между тоновете.“ (От Exploring the World of Music)

Пол Берлинер, автор на изследване върху джаз импровизацията, както и на „Душата на мбира“, прави следното наблюдение:

„Полиритмията, която джаз музикантите прилагат понякога, за да оживяват музиката си, е всъщност вградена във формата на много мбира композиции. Изпълнителите на мбира дзавадзиму обикновено изпълняват шаблони от тройни последователности в дясната ръка, докато в лявата тези шаблони са с двойни последователности, като поддържат тази взамиовръзка от началото да края на изпълнението си.

Тази дисциплина е от съществено значение за мбира изпълнителите. Полиритмичната архитектура осигурява основата на света на тяхното въображение. В този свят те могат да се развихрят, да изследват всички възможности за иновации, които той им осигурява. И в крайна сметка те използват инструментите на полиритмията, за да изследват идеи, които са мелодични и хармонични по своя характер, както и да създават ритмични идеи, които имат все по-абстрактни взамиовръзки с пулсацията.“ (В интервю за afropop.org)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s