Полезни термини от езика шона

Кратък списък на термините на езика шона, които може да срещнете в литературата за мбира или по-нататък в постовете от този блог.

[В шона съгласната “р” се произнася по-скоро като меко “д”.]

Ганданга (Gandanga) – музикален строй, подобен на западния фрийгиски лад (минор с умалена секунда).

Дамбатсоко (Dambatsoko) – строй, подобен на западния мажор (с повишена седма степен).

Дезе (Deze) – резонатор от африканска тиква.

Звара (Zvara) – мн. ч. на чара.

Кутсинира (Kutinhira) – следвам. Добавяне на вплитаща се част в мбира ансамбъла.

Кушаура (Kushaura) – водя, започвам. Основната мелодична линия в един мбира ансамбъл.

Махороро (Mahororo) – малка река в Зимбабве. Мбира песен, произлизаща от Нямаропа.

Мачачара (Machachara) – раковини или бирени капачки, използвани за създаване на зъзнене; прикрепват се към мбирата или към резонатора.

Мбира дзавадзиму (Mbira dzavadzimu) – мбира на предците.

Мбира хуру (Mbira huru) – голяма мбира.

Нямаропа (Nyamaropa) – строй за мбира, близък до западния мажор с понижена седма степен.

Хошо (Hosho) – подобни на маракаси инструменти, използвани за ритмичен акомпанимент в изпълненията на мбира.

Шаура (Shaura) – начална точка.

Чара (Chara) – версия. Буквално означава „пръсти“ или „палци“. Мн. ч. звара (zvara).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s