Мбира – теория (преводен материал)

Как „работи” мбира

(Текстът е превод от блога learningmbira.blogspot.com.)

Първата част е посветена на това как се групират заедно различните ноти. Традиционно се смята, че най-ниските ноти представляват мъжете, средните по височина – жените, а най-високите – децата. Ако се заслушате в тях, докато се свирят заедно, ще видите, че опредeлени ноти звучат сходно, че изсвирени заедно, създават приятна хармония. Тези групи от ноти винаги се състоят от женска, мъжка и детска, затова ги наричаме семейства. От гледна точка на музикалната теория, те са на октава разстояние. Не е необходимо да сте запознати с музикалната теория, за да разберете как „работи” мбира музиката.

В културата на шона семейните взаимоотношения могат да са доста сложни и различните хора да са свързани едни с други по какви ли не заобиколни начини. Може да се каже, че всички ноти на мбирата са свързани едни с други. За да улесним нещата, ще ви покажа кои семейства са много добри приятели едни с други. Важните семейни приятели се наричат sahwira на езика шона. Такива хора са толкова близки до семейството, че сякаш са част от него. Те играят важна роля, когато се появи проблем, като смърт в семейството например. В примера по-долу демонстрирам кои ноти са добри приятели. Както може би сте забелязали, тези ноти често се свирят заедно. Те звучат добре заедно и винаги са на една квинта (пет тона) разстояние. В музикалната теория това се нарича циклична квинта.

Families 1

 

Families 2

Ритъмът

Стереотипната идея на Запада за мбира музиката и африканската музика като цяло е, че ритмите са много сложни, следователно трудни и следователно недостъпни за западняка, който няма вроденото чувство за ритъм на хората, родени в Африка. Да забравим това клише и да разгледаме няколко типични мбира ритъма.

Когато разгледаме даден ритъм, откриваме, че мбира музиката е изградена от равномерни пулсове. Тези пулсове са част от живота и могат да бъдат преживени като биене на сърце, като дишане, като вървене, бягане и танцуване, като поклащане, като люлеене на бебе, като работа – копаене, коване, стриване на царевица, сечене на дърва, пране на дрехи и какво ли още не – „ритмите на живота”, както ги нарича Ефат Муджуру. Ритмите на движението, би могло да се каже също, поради което няма особено голяма разлика между танца и музиката.

Всеки пулс има контракция и освобождаване. (Техниките на съвременния танц също използват тази терминология.) Пулсовете могат да се простират върху два, три или четири пулсации: удар-пауза и пауза-удар имат две пулса; удар-удар-пауза, удар-пауза-удар и пауза-удар-пауза имат три пулса. С добавянето на бас линията може да имате пулс като този например:удар-удар-удар-пауза. Тези прости пулсове могат да се комбинират по безброй различни начини – единият в дясната ръка, а другият в лявата, като така създават много разлини по сложност модели.

В традиционна обстановка мбира не се използва много често като солов инструмент. Обикновено се свири мелодия, съставена от две части – кушаура и кутсинира, чиито мелодии и ритми се преплитат и допълват. Хошо, или маракасите, са също много важни, защото определят основния ритъм на музиката. Има и още ритмични слоеве, създавани от барабаните, от пеенето, от ритъма на танцуващите крака и от специален вид пляскане с длани, което често придружава мбира музиката.

Типичната мбира песен се състои от 48 пулса. Между циклите няма пауза, нито между фразите, които се използват по-скоро като метод за заучаване. По-долу в първата таблица представяме на-й-простият ритъм – удар-пауза, в песента „Карига момбе”.

Rhythm Example 1Rhythm Example 2Rhythm Example 3

Когато свирите сами, не е толкова важно кои ще са водещите ноти. За разлика от западната музика, която разделя нотите на тактове от по два или три пулса, като набляга на първата нота във всеки такт, в мбира музиката нотите се третират по-равнопоставено. Но когато започнете да свирете двете части на мбира заедно, става важно да разбирате коя е водещата, на коя пада пулса на хошо, така че двете части да се преплетат правилно. Често двамата изпълнители свирят една и съща мелодия, но преплитат нотите така, че едната част започва някъде между нотите на другата.

Rhythm Example 4Rhythm Example 5Rhythm Example 6Rhythm Example 7Rhythm Example 8Rhythm Example 9Rhythm Example 10

Следващите два примера имат по-необичайни ритмични вариации, но ако ги разглеждате или слушате внимателно, ще откриете, че все така са изградени върху комбинации от основните пулсове. Пример 11 е вариация на „Нямаропа”, а пример 12 е от „Чакви”.

 

Rhythm Example 11Rhythm Example 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s