Мбира – теория (преводен материал)

Как „работи” мбира (Текстът е превод от блога learningmbira.blogspot.com.) Първата част е посветена на това как се групират заедно различните ноти. Традиционно се смята, че най-ниските ноти представляват мъжете, средните по височина – жените, а най-високите – децата. Ако се заслушате в тях, докато се свирят заедно, ще видите, че опредeлени ноти звучат сходно, че…