Мбира: имена на клавишите

Музикантите се отнасят към взаимовръзките между отделните тонове на мбира дзаваздиму по различен начин. Обикновено тоновете на различните мануали се разграничават според регистъра. Често музикантите наричат тоновете на левия долен мануал…