Неизвестна песен и опит за нотирането й

Тези дни гледах едно кратко видео в Instagram на Musekiwa Chingodza. https://www.instagram.com/p/BHk11YNB-Cd/?tagged=musekiwachingodza Хареса ми простичката мелодия и снощи реших да я нотирам набързо. Получиха се два варианта. Единият се доближава повече…

Мбира: имена на клавишите

Музикантите се отнасят към взаимовръзките между отделните тонове на мбира дзаваздиму по различен начин. Обикновено тоновете на различните мануали се разграничават според регистъра. Често музикантите наричат тоновете на левия долен мануал…