Kari MuGomba

  Свалих песента от учебен ютюб запис на Чартуел Дутиро, който е доста лесен за проумяване. Името на песента означава “Нещо малко е в пещерата”. Тъй като някога в района на Зимбабве хората са били погребвани в пещери, се смята, че заглавието се отнася за духовете на предците, а песента се е свирела, за да се измоли помощта им. В част…

Нюнга нюнга мбира: изпълнение

След като си купих първата мбира (nyunga nyunga), се оказа, че за нея има изключително малко материали за самообучение. Търсейки такива, научих за прословутото описание на Думисани Марайре как протича едно изпълнение на нюнга нюнга. Към плочата Mbira Music of Rhodesia, performed by Abram Dumisani Maraire (1972). Seattle: University of Washington Press, Ethnic Music Series. Garfias, R. (ed.). 1…

Мбира: имена на клавишите

Музикантите се отнасят към взаимовръзките между отделните тонове на мбира дзаваздиму по различен начин. Обикновено тоновете на различните мануали се разграничават според регистъра. Често музикантите наричат тоновете на левия долен мануал (най-ниският регистър) „гласовете на старците”; левия горен мануал представлява „гласовете на младите мъже”, а десният мануал – „гласовете на жените”. Други често използвани термини са…

Мбира се свири със сърцето

В рубриката „Стари майстори” ще представям биографиите и творчеството на изтъкнати виртуози на мбира от ХХ в., живи и мъртви. Заслугата за написването на тези биографии не е моя, принадлежи на други и навсякъде ще се старая да отбелязвам чия е. Мубайуа Бандамбира (Mubayiwa Bandambira), ок. 1910 – 1981 г. Мубайуа Бандамбира е роден в…

Традиционни песни от репертоара за мбира

Карига Момбе (Kariga Mombe) Превод: непобедимият, буквално онзи, който поваля добитъка на земята Чигуая (Chigwaya) Превод: изпълнява се в церемонии за призоваване на духовете njuzu (русалки), за които се смята, че носят здраве, богатство и прорицателски способности. Чигуая буквално означава платика, но символизира русалката. В песента се повтаря „Тя играе в своята река“, за да…

Кушаура и кутсин’ира

  Изпълнението на традиционния репертоар включва най-малко двама изпълнители на мбира и един на хошо (шейкър). За да е завършено изпълнението, към него трябва да се добави и пеене. Двамата (или повече) изпълнители на мбира свирят две различни мелодични линии – едната се нарича кушаура (kushaura), а другата – кутсин’ира (kutsinhira). Кушаура е „соловата” част,…